ข่าวเเละประกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีปล่อยซอฟต์แวร์ป้องกัน WannaCry ชั่วคราว เปิดให้โหลดใช้งานได้ฟรี

อ่านต่อ“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีปล่อยซอฟต์แวร์ป้องกัน WannaCry ชั่วคราว เปิดให้โหลดใช้งานได้ฟรี”

อ่านเพิ่มเติม

แนะนำการใช้งาน

หัวข้อข่าว เผยเเพร่เมื่อ

คู่มือการใช้งาน Eduroam

ขั้นตอนการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แนะนำโปรแกรมกำจัดสปายแวร์ แอดแวร์ ทูลบาร์ ภายในเครื่องที่ไม่ได้ตั้งใจลง

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์สมบัติ เทียบแสง

อาจารย์สมบัติ เทียบแสง