หัวข้อข่าว เผยเเพร่เมื่อ

เชิญชวนนึกศึกษาอาจารย์และบุคลากรลงทะเบียนเพืิ่อรับแอนตี้ไวรัสฟรี

ประชุมเสวนา “เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ให้ปลอดภัยจากไวรัส”

ประชุมเสวนา “เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ให้ปลอดภัยจากไวรัส”

แนะนำการใช้งาน Antivirus Bidefender สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร

แนะนำการใช้งาน Antivirus

คู่มือการใช้งาน Eduroam

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐วันคล้ายวันพระราชสมภพ

Eduroam

ขั้นตอนการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีปล่อยซอฟต์แวร์ป้องกัน WannaCry ชั่วคราว เปิดให้โหลดใช้งานได้ฟรี