หัวข้อข่าว เผยเเพร่เมื่อ

Eduroam

ขั้นตอนการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีปล่อยซอฟต์แวร์ป้องกัน WannaCry ชั่วคราว เปิดให้โหลดใช้งานได้ฟรี

แนะนำโปรแกรมกำจัดสปายแวร์ แอดแวร์ ทูลบาร์ ภายในเครื่องที่ไม่ได้ตั้งใจลง

ประหยัดพลังงาน

ประหยัดน้ำ

วันราชภัฎ 14

แนวปฏิบัติการบริหาร อัตราค่าธรรมเนียมเช่า การจัดการ