เชิญชวนนึกศึกษาอาจารย์และบุคลากรลงทะเบียนเพืิ่อรับแอนตี้ไวรัสฟรี

อ่านต่อ“เชิญชวนนึกศึกษาอาจารย์และบุคลากรลงทะเบียนเพืิ่อรับแอนตี้ไวรัสฟรี”

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสมาชิกชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกิจกรรม “ปั่น ปล่อย ปลูก” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2560 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ จุดเริ่มต้นหน้าหอประชุมมหาวชิราลงกรณ ไปยังสระพังทอง